Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Nyhet

Første workshop i NFR-prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet

31. august til 1. september arrangerte Forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning den første workshopen i prosjektet Tvisteløsning på grunnplanet (TGP), som er finansiert av nettverksmidler fra Norges forskningsråd.

Bilde av workshopen
Foto/ill.:
Camilla Bernt

Hovedinnhold

Tema for workshopen var forbrukertvisteløsning. Presentasjoner fra kolleger fra ulike europeiske land og gode diskusjoner i etterkant viste stor variasjon innenfor de enkelte landene og ikke minst mellom landene med hensyn til prosesser, organisering og regulering av forbrukertvisteløsning. Et annet hovedfunn var at tvisteløsningsprosessene sprenger grensene for de tradisjonelle typene av tvisteløsning, som domstolsprosess, voldgift og ulike former for mekling. Eksempler på prosesser som brukes i forbrukertvister i Europa er forbrukervoldgift, ulike former for informasjons- og veiledningstjenester og bindende rådgivning (!). Ytterligere et funn fra seminaret var at det er uklare grenser mellom domstolene og andre deler rettssystemet i disse sakene. Selv om forbrukertvisteløsningsorganene ikke er domstoler formelt sett, har flere av dem i praksis langt på vei samme funksjoner domstolene både for partene og i et samfunnsperspektiv, altså de er et substitutt for domstolene.

Noen av funnene fra workshopen vil bli publisert, som artikler i International Journal of Procedural Law.

Anna Nylund, Magne Strandberg og Camilla Bernt er svært takknemlige for å ha fått arrangere denne workshopen, med tankevekkende presentasjoner og diskusjoner. De retter stor takk til alle innlederne: Stefaan Voet (University of Leuven), Lilian Larribère and Etienne Nédellec University Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Bart Krans (University of Leiden), Fernando Gascon Inchausti (University of Madrid), Anna Wallerman (University of Gothenburg) Astrid Stadler (University of Konstanz), og Tanja Domej (University of Zürich) for deres verdifulle bidrag på workshopen.