Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Eksternfinansierte prosjekter

Hovedinnhold

Eksternfinansierte prosjekt

«Politi- og påtalerett» 

PI: Gert Johan Kjelby. Prosjektperiode: 1. mars 2017 – 28. februar 2022. Finansiert av Trond Mohn stiftelseDet juridiske fakultet og Politidirektoratet. Les mer om prosjektet her. 

«Advokaters taushetsplikt»

Finansiert av Den norske advokatforening.