Hjem
Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Nyhetsarkiv for Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

–Han er en av de mest engasjerte foreleserne vi har, han er veldig «hands on» og bryr seg om alt vi gjør. Han formidler teori på en måte som vi forstår og har et veldig deltakende undervisningsopplegg for studentene, sier studentene som nominerte ham.
Fire av våre fremste undervisarar fekk det svart på kvitt at dei har fått statusen som "fremragende undervisere".
Nasjonale og internasjonale perspektiver. Dette er 2. utgave. I denne Nye utgaven er flere av kapitlene bearbeidet I samsvar med utviklingen som har skjedd på veiledningsfeltet siden første utgave av boken kom ut I 2010. Professor Kari Smith (NTNU) og Professor Marit Ulvik ved Institutt for Pedagogikk (UiB) er redaktører for denne boken.
Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning. Boken er skrevet av Førsteamanuensis Edel Karin Kvam ved Institutt for Pedagogikk
UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget
UPP-medlem Ingrid Helleve har sammen med kollegaer bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I., Almås, A. G. & Bjørkelo, B. (red.) (2016). Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal.
Nær halvparten av nyansatte lærere slutter i løpet av de første fem årene. Nå vil en UiB-professor finne ut hvorfor.
Det vil i løpet av mai bli utlyst to stipendiatstillingar knytt til BioCEED, som har status gjennom den nasjonale prestisjeordninga som Senter for fremragende utdanning.
Førsteamanuensis Anne Grete Danielsen har skrevet en ny kronikk om timeforskning som modell for utvikling av lærerprofesjonalitet.
Flere UPP-medlemmer bidro med presentasjoner på NERA-konferansen i mars. Les mer om presentasjonene her.
Førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem frå Høgskulen i Volda tok med filmkamera i klasserommet for å styrke tilbakemeldingspraksisen og hausta svært gode resultat.
Førsteamanuensis Anne Grete Danielsen har skrevet en artikkel i den nylig utgitte boken "Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling." Bokens redaktører er Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germenten og utgitt av Akademika forlag.
Prosjektleder Kari Smith har nettopp sendt inn en FINNUT søknad til Norges Forskningsråd for å forske enda mer på frafall i læreryrket. Pilotstudien viser at Norge, som en rekke andre land, sliter med at kompetente lærere forlater yrket.