Hjem
Velferd, arbeid og helse

Julie Riise, førsteamanuensis (leder), tlf: 55 58 92 91

Medlemmer:

Vitenskapelig stab

Arild Aakvik, professor

Jan Erik Askildsen, dekan

Espen Bratberg, professor

Rita Ginja, førsteamanuensis

Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis

Kjell Erik Lommerud, professor

Alf Erling Risa, professor emeritus

Kjell Vaage, professor

Stipendiater

Ragnar Alne, stipendiat

Anne-Lise Breivik, stipendiat

Halvard Jansen, stipendiat

Ana Beatriz Luís, stipendiat

Linda Margareta Østergren, stipendiat

Forsker II/Førsteamanuensis II/Professor II

Prashant Bharadwaj, førsteamanuensis II

John Cairns, professor II

Tor Helge Holmås, professor II

Egil Kjerstad, professor II

Julian Vedeler Johnsen, førsteamanuensis II

Katrine Vellesen Løken, professor II

Bhashkar Mazumder, professor II

Odd Rune Straume, professor II