Hjem
Tor Helge Holmåss bilde

Tor Helge Holmås

Seksjonssjef, II
 • E-postTor.Holmas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 38 86+47 959 42 997
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial. BMC Public Health. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regular employment for people with mental illness – An evaluation of the individual placement and support programme. Social Science and Medicine. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvilke faktorer påvirker bruken av ordningen med fritt behandlingsvalg? Samfunnsøkonomen. 33-42.
 • Vis forfatter(e) (2021). Continuity of care, measurement and association with hospital admission and mortality: A registry-based longitudinal cohort study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. Søkelys på arbeidslivet. 4-19.
 • Vis forfatter(e) (2020). How does the type of remuneration affect physician behavior? American Journal of Health Economics. 104-138.
 • Vis forfatter(e) (2020). Health effects of reduced workload for older employees. Health Economics. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? Journal of Health Economics. 117-135.
 • Vis forfatter(e) (2018). Socio-economic status and physicians' treatment decisions. Health Economics. e77-e89.
 • Vis forfatter(e) (2018). New episodes of musculoskeletal conditions among employed people in Norway, sickness certification and return to work: A multiregister-based cohort study from primary care. BMJ Open. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2017). Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation after six months sick leave: a randomized controlled trial of independent medical evaluation versus treatment as usual in Norway. BMC Public Health. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Family Matters? The Importance of Relatives for Frail Elders’ Mortality and Hospital Readmission. Journal of Population Ageing. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2017). Do treatment decisions depend on physicians' financial incentives? Journal of Public Economics. 74-92.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mortalitet og reinnlegging – samanhengen med pårøranderessursar blant eldre pasientar. Tidsskrift for omsorgsforskning. 159-168.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende. Samfunnsøkonomen. 33-45.
 • Vis forfatter(e) (2016). GP consultations for common mental disorders and subsequent sickness certification: register-based study of the employed population in Norway. Family Practice. 656-662.
 • Vis forfatter(e) (2016). Evaluering av kommunal medfinansiering. Tidsskrift for omsorgsforskning. 135-142.
 • Vis forfatter(e) (2015). Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited. Social Science and Medicine. 290-300.
 • Vis forfatter(e) (2015). Price regulation and parallel imports of pharmaceuticals. Journal of Public Economics. 92-105.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sickness absence among immigrants in Norway: Does occupational disparity matter? European Sociological Review. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Samfunnsøkonomen. 39-50.
 • Vis forfatter(e) (2013). Wages and work conditions as determinants for physicians’ work decisions. Applied Economics. 397-406.
 • Vis forfatter(e) (2013). The impact of different prioritisation policies on waiting times: Case studies of Norway and Scotland. Social Science and Medicine. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2013). Margins and market shares: Pharmacy incentives for generic substitution. European Economic Review. 116-131.
 • Vis forfatter(e) (2013). Interdependency between social care and hospital care: the case of hospital length of stay. European Journal of Public Health. 927-933.
 • Vis forfatter(e) (2013). Diffusion of pharmaceuticals: cross-country evidence of anti-TNF drugs. European Journal of Health Economics. 937-951.
 • Vis forfatter(e) (2013). Between two beds: inappropriately delayed discharges from hospitals. International Journal of Health Care Finance and Economics. 201-217.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reference pricing, competition, and pharmaceutical expenditures: theory and evidence from a natural experiment. Journal of Public Economics. 624-638.
 • Vis forfatter(e) (2011). Monitoring prioritization in the public health care sector by use of medical guidelines: the case of Norway. Health Economics. 958-970.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prioritization and patients' rights: Analysing the effect of a reform in the Norwegian hospital sector. Social Science and Medicine. 199-208.
 • Vis forfatter(e) (2010). Does variation in general practitioner (GP) practice matter for the length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian GP-patient data. Social Science and Medicine. 1590-1598.
 • Vis forfatter(e) (2010). Does monetary punishment crowd out pro-social motivation? A natural experiment on hospital length of stay. Journal of Economic Behavior and Organization. 261-267.
 • Vis forfatter(e) (2009). Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? European Economic Review. 170-185.
 • Vis forfatter(e) (2009). Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? European Economic Review. 170-185.
 • Vis forfatter(e) (2009). Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? European Economic Review.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen. 19-27.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bør kommuner kjøpe helseforsikring? Økonomisk forum. 9-16.
 • Vis forfatter(e) (2005). A panel data study of physicians' labor supply: The case of Norway. Health Economics. 1035-1045.
 • Vis forfatter(e) (2004). Assessing the effects of an early retirement program. Journal of Population Economics. 387-408.
 • Vis forfatter(e) (2004). Assessing the effects of an early retirement program. Journal of Population Economics. 387-408.
 • Vis forfatter(e) (2003). Wage policy in the health care sector: A panel data analysis of nurses' labour supply. Health Economics. 705-719.
 • Vis forfatter(e) (2003). Helsepersonell og lønnspolitikk. Økonomisk forum. 30-36.
 • Vis forfatter(e) (2003). A low-key social insurance reform - effects of multidisciplinary outpatient treatment for back pain patients in Norway. Journal of Health Economics. 747-762.
 • Vis forfatter(e) (2002). Keeping nurses at work: a duration analysis. Health Economics. 493-503.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Evaluering av fritt behandlingsvalg. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover. .
 • Vis forfatter(e) (2018). The Effects of Health Shocks to the Elderly on Children's Labor Supply. .
 • Vis forfatter(e) (2018). How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Health, life expectancy and pension reform. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Health effects of reduced workload for older employees. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2017). The causal effect of workload on the labour supply of older employees. .
 • Vis forfatter(e) (2017). The Effect of Retirement on Health Outcomes. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Spousal responses to health shocks - effects on labour supply and social insurance. .
 • Vis forfatter(e) (2017). How GPs influence sickness absence: Using random assignment in emergency centers as a natural experiment. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of Air Pollution on Health and Health Care Consumption. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? .
 • Vis forfatter(e) (2016). Spousal responses to health shocks. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Socioeconomic Status and Physicians’Treatment Decisions. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Evaluering av kommunal medfinansiering. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives? 15. 15. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Price Regulation and Parallel Imports of Pharmaceuticals. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV). .
 • Vis forfatter(e) (2013). Diffusion of Pharmaceuticals: Cross-Country Evidence of Anti-TNF drugs. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Veier til gradert eller full uførepensjon. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Lifestyle and future need for social care. 13. 13. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Teachers' sickness absence in primary schools: A panel data multilevel analysis. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Margins and market shares: pharmacy incentives for generic substitution. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Regulation, generic competition and pharmaceutical prices: theory and evidence from a natural experiment. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Long term care and hospital length of stay for elderly patients. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Regulation and pricing of pharmaceuticals: reference pricing or price cap regulation? 30. 30. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Is There a Demand Response by Patients in Primary Care? 14/05. 14/05. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Wages and work conditions as determinants for physicians' work decisions. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) (2003). A panel data study of physicians' labor supply: The case of Norway. 01/03. 01/03. .
 • Vis forfatter(e) (2003). A panel data study of physicians labor supply: The case of Norway. 895. 895. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Will increased wages reduce shortage of nurses? A panel data analysis of nurses' labour supply. 21/02. 21/02. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Will increased wages reduce shortage of nurses? A panel data analysis of nurses' labour supply. 794. 794. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Keeping Nurses at Work: A Duration Analysis. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Endringer i regler for uføre- og alderspensjonister - hvordan påvirkes arbeidstilbudet for disse gruppene. R19/01. R19/01. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the effects of early retirement programs. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the effects of early retirement programs. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the effects of early retirement programs. 10. 10. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the effects of early retirement programs. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Tidligpensjonering i ulike inntektsgrupper. 70. 70. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Tidligpensjonering. En empirisk analyse. 11. 11. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Normer, incentiver og tidligpensjonering. 33. 33. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election.
 • Vis forfatter(e) (2020). Socioeconomic Gradients in Waiting Time for Hospital Admissions.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse.".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Socioeconomic Gradients in Waiting Time for Hospital Admissions .
 • Vis forfatter(e) (2018). How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service.
 • Vis forfatter(e) (2017). The causal effect of workload on labour supply of older employees.
 • Vis forfatter(e) (2017). NEW EPISODES OF MUSCULOSKELETAL CONDITIONS AMONG EMPLOYED PEOPLE IN PRIMARY CARE, SICKNESS CERTIFICATION AND RETURN TO WORK: A NATIONWIDE MULTIREGISTER BASED COHORT STUDY.
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of Air Pollution on Health, and Health Care Consumption.
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of Air Pollution on Health, and Health Care Consumption.
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of Air Pollution on Health, Productivity,and Health Care Consumption.
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of Air Pollution on Health, Productivity,and Health Care Consumption.
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?
 • Vis forfatter(e) (2016). Protocol for Effect Evaluation of Independent Medical Evaluation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certi…cates?
 • Vis forfatter(e) (2016). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certi…cates?
 • Vis forfatter(e) (2010). GP affiliation and sickness absence: a register-based analysis including 185785 men and 162269 women in two Norwegian cities.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fastlegenes betydning for sykefraværets lengde.
 • Vis forfatter(e) (2009). Wages and work conditions as determinants for physicians' work decisions.
 • Vis forfatter(e) (2009). Socioeconomic differences in treatment intencity in GP practise.
 • Vis forfatter(e) (2009). Socioeconomic differences in treatment intencity in GP practise.
 • Vis forfatter(e) (2009). Får pasienter ulik behandling hos allmennlegen avhengig av derers sosioøkonomiske bakgrunn?
 • Vis forfatter(e) (2009). Får pasienter ulik behandling hos allmennlegen avhengig av derers sosioøkonomiske bakgrunn?
 • Vis forfatter(e) (2008). Socioeconomic differences in treatment intensity in GP practice.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prioritization and patients' rights: prioritization practice in the Norwegian Hospital Sector.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prioritization and patients' rights: prioritization practice in the Norwegian Hospital Sector.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prioritization and patients' rights: prioritization practice in the Norwegian Hospital Sector.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prioritization and patients' rights: prioritization practice in the Norwegian Hospital Sector.
 • Vis forfatter(e) (2007). Is There a Demand Response by Patients in Primary Care?
 • Vis forfatter(e) (2005). Turnover in hospitals: How important are shift work and job characteristics for quitting decisions of health care personnel?
 • Vis forfatter(e) (2005). Turnover in hospitals: How important are shift work and job characteristics for quitting decisions of health care personnel?
 • Vis forfatter(e) (2004). Wages and work conditions as determinants for physicians� decision on working hours.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Relationship Between Economic Conditions, Access to Health Care, and Health Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2002). Will Increased Wages Reduce the Shortage of Nurses? A Panel Data Analysis of Nurses' Labor Supply.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2011). Prisene på legemidler. Norge er blant de billigste landene i Europa. Bergens Tidende. 1 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2003). Essays on labour markets in the health care sector. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Arbeidsmarkedet for helsepersonell: Hvor blir det av sykepleierne? 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Arbeidsmarkedet for helsepersonell i Norge: Hvor blir det av sykepleierne. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Økonomiske incentiver og tidligpensjonering. 32 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2010). Socio-economic status of GPs' list populations, their workload and remuneration. European Journal of Public Health. 63-63.
 • Vis forfatter(e) (2010). GP affiliation and sickness absence: a register-based analysis including 185 785 men and 162 269 women in two Norwegian cities. European Journal of Public Health. 40-40.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2004). Wages and work conditions as determinants for physicians� work decisions.
 • Vis forfatter(e) (2004). Wages and work conditions as determinants for physicians� decision on working hours.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Prioritering i helsesektoren. 139-160.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prioritering i helsesektoren. 139-160.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.