Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Møteplan for 2022

Møtene holdes på Zoom eller i Kollegierommet på Muséplassen 1.

Hovedinnhold

Møteplan Forskningsutvalget 2022

Onsdag 26 januar

12:30 – 15:30

Onsdag 23. februar

12:30 – 15:30

Onsdag 24. mars

12:30 – 15:30

Onsdag 11. mai

12:30 – 15:30

Onsdag 23. juni

12:30 – 15:30

Onsdag 31. august

12:30 – 15:30

Onsdag 5. oktober

12:30 – 15:30

Onsdag 9. november

12:30 - 15:30

Onsdag 7. desember

12:30 – 15:30