Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
UiB Kompetanseutvalg for Kina

Samarbeid med kinesiske institusjoner - kontekst og refleksjoner

Noen av verdens fremste fagmiljøer finnes i dag i Kina. UiBs Kompetanseutvalg for Kina har laget et dokument som ønsker å bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt UiBs samarbeid med kinesiske institusjoner.

Foto fra Xianlin campus, Nanjing University
Illustrasjon fra Xianlin campus, Nanjing University (oktober 2019)
Foto/ill.:
Hans Egil Offerdal, UiB

Hovedinnhold

UiB har lange tradisjoner for samarbeid med kinesiske institusjoner innen både forskning og utdanning. UiBs prioriteringer er en erkjennelse av at solid institusjonell kunnskap om Kina, den kinesiske utdanningssektoren og bredere samfunnsforhold er premisser for vellykkede samarbeid med kinesiske partnere. Dette er også bakgrunnen for dokumentet med kontekst og refleksjoner om dette samarbeidet.