Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 9. februar 2022

Møte i Innovasjonsutvalget 9. februar 2022

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 9. februar 2022

Kollegierommet, Museplass 1

12:00 – 14:00

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU-møte 17. november 2021

III. Saker

IU 1/22

Innledning 
Presentasjon

IU 2/22

Fakultetene sine planer for innovasjon
Muntlig orientering i møte

IU 3/22

Stud-Ent 2022
Saksforelegg Presentasjon

IU 4/22

UiB idé
Saksforelegg Vedlegg Presentasjon

IU 5/22VIS
Presentasjon
IU 6/22

Bergen Entrepeneaurship Academy
Saksforelegg Presentasjon

IU 7/22

Oppdatert møteplan 
Saksforelegg