Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 20. april 2022

Møte i Innovasjonsutvalget 20. april 2022

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 20. april 2022

Styrerommet, Museplass 1

12:00 – 14:30

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU-møte 9. februar 2022

III. Saker

IU 9/22

Bergen Entrepreneuarship Academy
Saksforelegg Presentasjon

IU 10/22

Mobilisering til Horisont Europa fokus på innovasjonsmuligheter
Saksforelegg Presentasjon

IU 11/22

Orientering om UiB idé
Saksforelegg Presentasjon

IU 12/22

Innovasjonshåndboken
Saksforelegg

IU 13/22

Evaluering av TTO-ordningen
Saksforelegg Presentasjon

IU 14/22

Innovasjonsoppdraget og nasjonalt perspektiv
Saksforelegg   Vedlegg

IU 15/22

Møteplan 2022

  • Samling 7. juni
  • To-dagers program 6. og 7. september

    IU 16/22

    Eventuelt