Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
OCEAN DECADE LABORATORY

Havlaboratorium om fjordforskning

Hvilke utfordringer og muligheter finnes for å iverksette visjonene FNs havforskningstiår har for fjordenes økosystemer? Bli med oss på en virtuell reise til ulike fjordregioner i hele verden for å høre hva forskere, politikere og næringslivsledere som jobber med disse problemstillingene har å si. Meld deg på nå!

View of a Norwegian fjord from a research vessel as part of the HypOnFjordFish research project.
FJORDFORSKNING: Bilde av norsk fjordlandskap fra et forskningsfartøy, tatt som del av forskningsprosjektet HypOnFjordFish.
Foto/ill.:
Natalya Gallo, UiB

Hovedinnhold