Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Utlysning

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 1. april, 2024.

Peder Sather Gate
Foto/ill.:
Annette Kathinka Servan

Hovedinnhold

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske universitet. Hvert år lyser senteret ut midler til samarbeidsprosjekt mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley.

Det er mulighet for å søke om penger til workshops, datainnsamling, stipendiatutveksling, forskningsopphold, etc. i samarbeid med en forsker ved UC Berkeley.

Det kan søkes om USD 10 000 - 25 000 til formålet. 

Søknadsfrist: 1. April, 2024 

Mer informasjon om utlysningen og hvordan søke finner du her: 
Peder Sather Grant Program: How to Apply | Peder Sather Center (berkeley.edu)

En oversikt over tildelinger for 2023 finner du her: Grantees 2023 | Peder Sather Center (berkeley.edu)

Over 10 år med samarbeid 

I 2022 markerte senteret sitt 10-års jubileum med et jubileumsarrangement i Berkeley. En rekke tidligere mottakere av midler fra Peder Sather Center presenterte sine samarbeid og resultater der. Opptak av seminaret finner du her: https://youtu.be/UttA609VBgY