Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 18. januar 2023

Møte i Innovasjonsutvalget 18. januar 2023

Hovedinnhold

Seminar i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 18. januar 2023

Museplass 1, Styrerommet

12:00 – 14:30

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU møte 7. september 2022

III. Saker

IU 1/23 Innovasjonsutvalgets delegasjonsreise
 
IU 2/23 Tema og møteplan for 2023

Drøftingssak Saksforelegg Vedlegg
IU 3/23 Forskningsrådet og lokale prosjektmidler utlysning

Orienteringssak
 
IU 4/23 UiB idé - presentasjon

Orienteringssak
 
IU 5/23 UiB idé - evaluering og innretning av 2023

Drøftingssak  Saksforelegg
 
IU 6/23 SFI/FME prosess

Orienteringssak Saksforelegg
 
IU 7/23 Eventuelt