Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 8. mars 2023

Møte i Innovasjonsutvalget 8. mars 2023

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 8. mars 2023

Museplass 1, Styrerommet

12:15 – 14:45

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU møte 18. januar 2023

III. Saker

 

IU 9/23SFI prosess
IU 10/23Horisont Europa
Saksforelgg Presentasjon   
IU 11/23Inkubatorer og studentinnovasjon 
Saksforelegg 
Presentasjoner Studentinnovasjon  Eitri  Finance Innovation 
IU 12/23Eventuelt