Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 3. mai 2023

Møte i Innovasjonsutvalget 3. mai 2023

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 3. mai 2023

Museplass 1, Styrerommet

12:15 – 14:45

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU møte 8. mars 2023

III. Saker

IU 13/23SFI prosess
Presentajon
IU 14/23Tidligfase innovasjon 
Saksforelegg Presentasjon
IU 15/23

UiB idé
Presentasjon

IU 16/23Makerspace
Presentasjon
IU 17/23Horisont Europa
IU 18/23Eventuelt