Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 15.november 2023

Møte i Innovasjonsutvalget 15.november 2023

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 15. november 2023

Museplass 1, Styrerommet

12:15 – 14:45

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU møte 13. september 2023

III. Saker

IU 25/23

Mobilisering av yngre forskere til innovasjons-aktiviteter

Drøftingssak  Saksforelegg  Presentasjon

IU 26/23

Merittering og kompetanseutvikling

Orienteringssak   Saksforelegg    Vedlegg rapport    Presentasjon  

IU 27/23

NFR innspillsmøte om tidligfase innovasjon  

Drøftingssak  Saksforelegg   

IU 28/23

KSP mobilisering 

Orienteringssak Saksforelegg    Presentasjon

IU 29/23

SFI-V - status 

Orienteringssak Saksforelegg   Presentasjon

IU 30/23

Eventuelt