Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 31. januar 2024

Møte i Innovasjonsutvalget 31. januar 2024

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 31. januar 2024

Museplass 1, Styrerommet

12:00 – 14:30

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU-møte 15. november 2023

III. Saker


IU 1/24 Investorperspektiver (saken ble ustatt til senere møte)

Drøftingssak  Saksforelegg  

IU 2/24 UiB ide - evaluering

Drøftingssak      Saksforelegg   Vedlegg rapport  Presentasjon i møtet   

IU 3/24 Mobilisering for kompetanse- og samarbeidsprosjekt 

Orienteringssak  Saksforelegg

IU 4/24 Fakultetene sine innovasjonsfokus nå og fremover 

Orienteringssak Saksforelegg

IU 5/24 SFI-V - status 

Orienteringssak Saksforelegg Presentasjon i møtet

IU 6/24 IPR - oppnevning av arbeidsgruppe

Orienteringssak   Presentasjon i møtet

IU 7/24 Eventuelt