Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Utlysning | Ukrainett+

Såkornsmidler til utvikling av forskningsprosjekter med fokus på Ukraina

Ukrainett+prosjektet (2024–2026) utlyser såkornsmidler til prosjekter med norske og ukrainske forskere og institusjoner. Neste søknadsfrist blir i november-desember 2024.

Hovedinnhold