Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Møte i Innovasjonsutvalget 22. mai 2024

Møte i Innovasjonsutvalget 22. mai 2024

Hovedinnhold

Møte i Universitetets innovasjonsutvalg

Onsdag 22. mai 2024

Museplass 1, Styrerommet

12:30 – 15:30

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat: IU-møte 31. januar 2024

III. Saker

IU 8/24 Investorperspektiver 

Drøftingssak  Saksforelegg  

IU 9/24 Studietur til Montpellier

Diskusjonssak 

IU 10/24 Fakultetene sine innovasjonsfokus nå og fremover 

Orienteringssak Saksforelegg

IU 11/24 SFI-V og KI sentre - status 

Orienteringssak Saksforelegg 

IU 12/24 Kompetanse- og samarbeidssøknader NFR - (KSP)  

Orienteringssak  Saksforelegg

U 13/24 Innovasjonsdagen 

Orienteringssak  Saksforelegg

U 14/24 Møteplan 

Orienteringssak  Saksforelegg

IU 15/24 Eventuelt