Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forskningsutvalgets medlemmer

Forskningsutvalget ledes av viserektor Benedicte Carlsen. Øvrige medlemmer er prodekanene ved fakultetene, midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter.

Hovedinnhold

Forskningsutvalget ledes av viserektor Benedicte Carlsen. Øvrige medlemmer er fakultetenes prodekaner for forskning som oppnevnes for fire år. Medlem fra Universitetsmuseet er oppnevnt for samme periode. Representanter for midlertidige ansatte og studenter oppnevnes hvert studieår.

Forskningsutvalgets medlemmer


Leder: Viserektor Benedicte Carlsen

Faste vitenskapelige ansatte:

Professor  Ole Thomassen Hjortland (HF)
Vara: Pfofessor Pär Ola Sandin

Professor Ragna Aarli (JUS)
Vara: Professor Berte Elen Konow

Instituttleder Øyvind Frette (MN)
Vara : 

Professor Marit Bakke (MED)
Vara: Professor Martha Enger

Professor Professor Karsten Specht (PSYK)
Vara:

Professor Siri Gloppen (SV)
Vara: Institutleder Kristoffer Chelsom Vogt

Førsteamanuensis Jostein Gundersen (KMD)
Vara: Professor Åsil Bøthun

Professor Nils Anfinset (UM)
Vara: Professor Gitte Hansen

Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte:

Postdoktor Stefan Drechsler
Vara: 

Studentrepresentant:

Student Oscar dos Santos Kvalsvik
Vara: Student Aksel Haukom