Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Formidling

Filosofer i sosiale medier

I en kompleks verden i stadig endring er det viktigere enn noen gang at filosofer bidrar med sin kompetanse for å analysere ulike sider av det som skjer og ikke minst av det som blir sagt. På denne siden vil vi derfor presentere en del av det våre ansatte bidrar med i ulike sosiale medier.

Teksten "Social media" med lupe, briller, globus og PC dandert rundt.
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Blogger:

Logikksjekk.no har som formål å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlig ordskifte. Bloggen er drevet av Ole Hjortland og Pål Antonsen. Deres bidrag oppsummeres på følgende måte: "Logikksjekk er på mange måter en videreføring av faktasjekk. Mens faktasjekkere fokuserer på usannheter, fokuserer logikksjekkere på argumentene som brukes i debatter. Er argumentene gode? Sannliggjør de påstandene som er lagt frem? Brukes det uredelige debatteknikker for å villede publikum?"

Politiskfilosofi.no er en blogg om etikk og politisk filosofi fra forskere ved Universitetet i Bergen. De tre hovedbidragsyterne, som også er de som står bak opprettelsen av bloggen, er Jørgen Pedersen, Espen Gamlund og Steinar Bøyum. I tillegg bidrar også flere andre av våre ansatte med innlegg relatert til dagsaktuelle spørsmål innen temaene etikk og praktisk filosofi.