Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Disputas - filosofi

Prøveforelesning og disputas: Hans Christian Farsethås

Tittel på avhandlingen: "Offentlig statistikk og juridisk regulering – en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken"

Statistikk med årstall og vannrett og tallverdier loddrett og med et bilde av en vekt og dommerhammer i bakgrunnen.
Illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
colourbox.com

Doctor Philos graden 

PRØVEFORELESNINGER 
Tid:     Mandag, 9. desember 2019, kl. 16:30
Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole  

Komiteens oppgitt emne: 
"På hvilke måter kan samtidsdiagnoser og næringsstatistikk utgjøre epistemologiske hindringer?" 

Kandidatens tema:
Fenomenologiske analyser av offentlig statistikk. En demonstrasjon

 

DOKTORDISPUTAS
Tid:     Tirsdag 10. desember 2019, kl 09:30
Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole  

Tittel på avhandlingen: 
Offentlig statistikk og juridisk regulering – en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken

Opponenter
Førsteopponent: Forsker Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå, Oslo

Annenopponent: Professor Johannes Hjellbrekke, Det norske universitetssenteret i Paris, Paris

Settedekan Professor Ole Martin Skilleås, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier vil lede disputasen.

 

Interesserte er velkommen!    

Pressemelding