Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Innføringsemnet i praktisk filosofi skal gi studentene et overblikk over viktige grunnbegreper, argumenter og posisjoner innen filosofiens praktiske del. "Frihet" og "rettferdighet" er to sentrale begrep innen denne delen av filosofien. Men hva er nå egentlig frihet? Og hva med rettferdighet?
Det nyeste nummeret av Journal for the History of Analytical Philosophy (vol. 4, nr. 3, 2016) er sterkt preget av bidrag fra FoF: Christian Erbacher har skrevet artikkelen 'Wittgenstein and His Literary Executors' og Alois Pichler har anmeldt Mauro Engelmanns (som besøkte oss høsten 2015) bok Wittgenstein's Philosophical Development: Phenomenology, Grammar, Method, and the Anthropological View.
Velkommen til debatt om humanistisk forskning og hva humaniora kan bidra med i samfunnet.
I dette kurset vil vi se nærmere på opprinnelsen til dikotomien individ-samfunn gjennom å diskutere tekster av filosofene Hobbes, Locke og Rousseau. Deretter vil vi gjennom diskusjon av Spinozas relasjonelle ontologi analysere det nye begrepet om transindividualitet. Samlet vil dette gi et godt utgangspunkt for å forstå og ta stilling til en rekke sentrale problemstillinger innen vår tids... Les mer
Det fire-årige prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' har fått 7 millioner kroner i FRIPRO-støtte fra Norges Forskningsråd i kategorien ‘Unge forskertalenter’. Prosjektet skal ledes av Ole Hjortland ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og finansierer en postdoktor og en PhD-stipendiat.
Våren 2016 er hovedtemaet for kurset "Moderne politisk teori" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier "Ulikhet og hva som kan gjøres". Kurset kan legges på 100-, 200 og 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon om de alternative kurskodene.
Skriveveilederne på Akademisk skrivesenter hjelper studentene med å få sagt det de vil.
Førsteamanuensis i filosofi, Espen Gamlund, har formidling som ideal. Innsatsen har gitt han Det humanistiske fakultet sin formidlingspris 2015.
Lars Svendsen har akkurat gitt ut ny bok. Denne gangen dreier det seg om ensomhetens filosofi. Boken er gitt ut på Universitetsforlaget, og er allerede under oversettelse til flere andre språk, som engelsk, dansk, russisk, serbisk og kinesisk.
BSTV har den siste tiden hatt to oppslag om examen philosophicum ved UiB. Det ene dreier seg om motivasjonen bak og relevansen av ex.phil. Her intervjues våre førsteamanuenser Espen Gamlund og Gunnar Karlsen. I det andre oppslaget er det romsituasjonen ved UiB og det medfølgende behovet for undervisning på kveldstid som er tema. Her intervjues bl.a. universitetslektor Vibeke Tellmann. Se lenker... Les mer
Han blir irritert når det er noe han ikke forstår, og skriver for å få klarhet.
Boken er redigert av Ole T. Hjortland (Universitetet i Bergen) og Colin R. Caret (Yonsei University) og er første essaysamling innen temaet logikkens filosofiske grunnlag.
Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det nå tatt to nye initiativer for økt faglig formidling. Forum for politisk teori er en tverrfaglige møteplass for fagmiljøer som arbeider med politisk-teoretiske spørsmål. Bloggen PolitiskFilosofi.no gir jevnlige politisk-filosofiske betraktninger fra forskere her ved UIB.
Daniel Croles Fitjar si masteroppgåve om mayakultur og -religion har blitt bok.
Gladmelding: Wittgenstein og WAB er nå på Europeana!
Med utgangspunkt i Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenty-First Century" diskuterer Jørgen Pedersen vår tids skattepolitikk. En slik debatt krever også en diskusjon av forskjellige rettferdighetsidaler og det er en oppgave for den politiske filosofien.
Filosof Espen Gamlund reflekterer over vanskeligheten forbundet med å kombinere de fire hovedsakelige forventningene til akademikeren: forskning, formidling, undervisning/veiledning og administrasjon.
Wittgensteinarkivet (WAB) har aldeles nylig publisert over 1000 sekundær-ressurser for Wittgenstein-forskere i form av både bøker, artikler og audio-visuelt materiale. Alle ressursene er tilgjengelige Open Access, og er et resultat av WABs deltagelse i det nettopp avsluttede EU-prosjektet AGORA: Scholarly Open Access Research in European Philosophy.

Sider