Hjem
Ansattsider
Innkjøp og anskaffelser

Rammeavtaler

Når et nytt behov oppstår, må det undersøkes om UiB har inngått en rammeavtale som dekker behovet.

UiB har inngått en rekke rammeavtaler for varer og tjenester. Rammeavtaler setter vilkår for de kjøp som gjøres i avtaleperioden. Gjennom rammeavtaler kan UiB sikre seg gode priser, og gunstige vilkår for garanti og vedlikehold. Samtidig setter rammeavtaler UiB i posisjon til å påvirke leverandører til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. 

Rammeavtaler er forpliktende

En forutsetning for gode rammeavtaler er avtalelojalitet. Kjøp av en vare eller tjeneste som dekkes av en rammeavtale skal foretas hos vår avtaleleverandør. En oversikt over gjeldende rammeavtaler finnes i ny avtaleportal. I en periode vil det ligger informasjon både i den nye og den gamle Avtaleportalen. For mer informasjon om hvordan du bruker den gamle Avtaleportalen, klikk her.

Kjøp på rammeavtale

Som oftest kan man gå direkte til bestilling på rammeavtale, men noen rammeavtaler legger opp til at det gjennomføres konkurranse mellom avtaleleverandørene (såkalt minikonkurranse).

Dersom behovet ikke dekkes av gjeldende rammeavtaler, må det vurderes om det er aktuelt med etablering av ny rammeavtale, eller om det er behov for enkeltkjøp.