Hjem
Ansattsider
Anskaffelser og innkjøp

Etablering av ny rammeavtale

Ved løpende behov for mindre, raske innkjøp av varer eller tjenester av samme art, som ikke er dekket av en eksisterende rammeavtale, bør oppretting av en ny rammeavtale vurderes.

Når er rammeavtale hensiktsmessig?

Ved løpende behov for mindre, raske innkjøp av varer eller tjenester av samme art, vil det være hensiktsmessig å etablere en ny rammeavtale.

Hvorfor inngå rammeavtale?

En rammeavtale vil redusere administrasjonskostnader hver gang et behov oppstår fordi vilkår som pris, levering, garanti og vedlikehold fastsettes på forhånd. Samtidig setter rammeavtaler UiB i posisjon til å påvirke leverandører til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Rammeavtaler kan gjelde på tvers av universitetets fakulteter, institutter og andre enheter. Det er derfor lurt å tenke gjennom om andre kan ha samme behov som sitt eget fakultet/institutt/enhet.

Rammeavtaler kan inngås med én eller flere leverandører. Som hovedregel kan rammeavtaler ikke inngås for mer enn fire år.

Kontakt Seksjon for innkjøp ved innspill til nye rammeavtaler.