Hjem
Ansattsider
Anskaffelser og innkjøp

Behov for en vare eller tjeneste?

Når et nytt behov oppstår bør man alltid vurdere om en anskaffelse er nødvendig for å dekke behovet.

Kan behovet dekkes gjennom en anskaffelse?

For å vurdere om det er et behov som kan dekkes gjennom en anskaffelse, kan du stille deg følgende spørsmål:

 • Hva er den konkrete utfordringen som skal løses? Noen eksempler er:
  • Kontraktsperioden på et produkt eller tjeneste er i ferd med å løpe ut
  • Omorganisering og/eller nye oppgaver
  • Eksisterende løsning/produkt fungerer ikke
  • Det er kommet nye og bedre løsninger/produkter
 • Kan utfordringen løses på en annen måte enn ved en ny anskaffelse?
  • Dekkes av eksisterende rammeavtale
  • Interne ressurser eller kompetanse
  • Gjenbruk
 • Hvilke overordnede føringer eller premisser gjelder for anskaffelsen?
  • For eksempel strategiske føringer, kostnad, tid, kvalitet, miljø
 • Hva ønsker man å oppnå, dvs. hvilke(t) formål skal anskaffelsen bidra til?
 • Finnes det løsninger i markedet som kan dekke behovet? Eller er det behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet?
 • Bør hele behovet dekkes via en anskaffelse, eller kan deler dekkes ved interne ressurser?
 • Hva vil man anslå at produktet/tjenesten vil koste?
 • Har man finansiering til å dekke anskaffelsen?

Behovshaver vurderer om anskaffelse bør gjøres og henter inn godkjenning fra leder med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

UiB er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og alle anskaffelser må derfor følge de regler som er fastsatt der. Se anskaffelseskartet for informasjon om hvordan man skal gå frem.