Hjem
Ansattsider
Anskaffelser og innkjøp

Oppfølging av rammeavtale

Når en rammeavtale er inngått er det viktig å følge opp avtalen i avtaleperioden. Rammeavtaler setter UiB i posisjon til å påvirke leverandører.

Reklamasjoner

Reklamasjoner og annen oppfølgning av kjøp under en rammeavtale, gjøres av den enkelte behovshaver. Hvis leverandøren ikke følger opp, kan man kontakte avtaleansvarlig ved Seksjon for innkjøp.

Avtaleansvarlig

For de fleste avtaler, er det Seksjon for innkjøp som har ansvar for oppfølgning av rammeavtalen som sådan. Avtaleansvarlig forlenger avtalen, følger opp avvik og prisjusteringer, holder statusmøter med leverandøren og følger opp spesielle kontraktskrav, for eksempel hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår og miljø. Noen rammeavtaler følges opp av en fagavdeling, som Eiendomsavdelingen eller IT-avdelingen, i samarbeid med Seksjon for innkjøp.

Leverandørpåvirking

Rammeavtaler gir mulighet for å påvirke leverandøren i større grad i avtaleperioden, ettersom slike avtaler har lengre varighet enn avtaler om enkeltkjøp. UiB kan for eksempel påvirke avtaleleverandører til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Miljøansvar

Dersom en vare leveres med for mye emballasje eller feil emballasje, skal også Seksjon for innkjøp kontaktes. Da kan leverandøren gjøres oppmerksom på dette og forbedre dette for fremtidige forsendelser.