Hjem
Ansattsider

Anskaffelser og innkjøp

Interaktivt anskaffelseskart - trykk på boksene for å få informasjon om rammeavtaler og enkeltkjøp

Hovedinnhold

Oppfølging enkeltkjøp Oppfølging av rammeavtale Oppfølging av kjøp Enkeltkjøp over 100.000kr Enkeltkjøp under 100.000kr Behov for enkeltkjøp? Etablering av ny Rammeavtale Rammeavtale med Mini-konkurranse Bestilling på rammeavtale Dekkes behovet av en rammeavtale? Nytt behov

Universitetet i Bergen (UiB) kjøper varer og tjenester for over 1,5 milliarder kroner i året. Innkjøp utgjør dermed en vesentlig del av UiBs budsjett. Anskaffelser er et strategisk viktig område for UiB og skal være med på å sikre at vi når våre mål. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom kvaliteten på de anskaffelsene vi gjør og kvaliteten på forskningen og undervisningen vi leverer.

Som offentlig aktør er vi avhengig av tillit fra samfunnet. Vi må følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt statens økonomireglement som stiller krav til profesjonalitet og effektiv ressursbruk. På den måten kan vi sikre gode kjøp (kvalitet og pris), sørge for integritet og redusere risikoen for korrupsjon.

Anskaffelser skal bidra til at universitetet når de primære målene innenfor undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Det er et mål å gjennomføre optimale anskaffelser med hensyn til kostnader, kvalitet og egnethet og at dette skjer innenfor rammene av lov og forskrift. Det er viktig at alle ansatte bidrar til at målene nås, og følger de rutiner som er fastlagt. I kartet over finnes informasjon om ulike typer innkjøp og hvordan man går frem.