Hjem
Ansattsider
Entrepenørskap og innovasjon: STUD-ENT

Har du en student med gründertalent?

Forskningsrådet har laget et program for masterstudenter som kan søke om 1 million kroner til å videreutvikle sin idé og skape sin egen arbeidsplass. Fagmiljøene sin oppgave er å være mentor. 14. februar er fristen for å søke i 2018.

Tre personer som smiler og ser på lesebrett
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Studenten kan søke om 1 million kroner til å videreutvikle sin idé og skape sin egen arbeidsplass etter endt mastergrad. Ideen kan være basert på det studenten har arbeidet med i mastergraden, eller andre ideer basert på kunnskap fått gjennom studiet.

Søknad om STUD-ENT skal sendes inn av UiB på vegne av student/studentgruppe i samarbeid med veileder. Omfanget er beregnet til omlag fem sider.

Når et universitet eller en høyskole sender inn en søknad, innebærer det at institusjonen har tro på studententreprenørskapsprosjektet og forplikter seg, dersom prosjektet får innvilget STUD-ENT-midler, til å

  • delta med en faglig mentor i prosjektet
  • bli enige om en avtale om å gi prosjektet tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur og utstyr, relevant fagkompetanse og også arbeidsplass for prosjektleder og -teamet ved behov
  • avgi en kort sluttrapport til Forskningsrådet på egen innsats i prosjektet


Alle universiteter og høyskoler som tar del i ordningen, forutsettes å være en del av et økosystem med entreprenørskaps- og kommersialiseringskompetanse (TTO, forskningspark, inkubator, klynge etc.) som prosjektene v/prosjektleder kan koples opp mot.

Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte opp under studenter med innovative ideer.

Gjennom  STUD-ENT får institusjonene mulighet til å løfte frem de mest lovende studentideene og bidra til at disse kan settes ut i livet.
I tillegg kan dette være en mulighet til å videreutvikle ideer som har kommet som et resultat i samarbeid mellom studenter og fagmiljø.

Ved UiB vil Bergen Teknologioverføring kunne tilby kurs og veiledning i prosessen.

14. februar er fristen for å søke i 2018 

Mer praktisk informasjon finnes på siden Forskningsrådets sider om STUD-ENT