Hjem
Ansattsider

Post

Informasjon om posttjenester

Hovedinnhold

Viktig informasjon vedrørende pakker og rekomandert post adressert til UiB:

Forsendelser hentes og leveres sammen med internposten på avdelingens postmottak.

I følge postreglementet er det KUN avsender som har lov å be om adresseendring/omadressering (stoppkrav) hvis det er benyttet feil adresse.
Eksempel : Hvis en servicepakke er adressert til gateadresse i stedet for postboks – er det kun avsender som har lov å be om at denne blir omadressert til postboks.

Det er ikke lov å endre Adressat ( den oppgitte mottaker på sendingen ) hverken av avsender eller mottaker. Dette medfører at f.o.m. 1.1.2015 vil ikke TPS kunne omadressere sendinger som har havnet på Post i Butikk grunnet feil bruk av adresse.

Feilsendte sendinger må mottaker selv hente på Post i Butikk eller be mottaker omadressere.

Eksempler på korrekt merking av ulike forsendelser:

Adresse på vanlig postforsendelser / tidsskrifter til UiBs ansatte:

`NAVN PÅ MOTTAKER`
Universitetet i Bergen
Eiendomsavdelingen
Postboks 7800
5020 Bergen

Er det post som skal registreres på et  av Dokumentsentrene benyttes instituttet/avdelingens dokumentsenterkode (eget postboksnummer).

Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet
CNavn på mottaker`
Postboks 7806
5020 BERGEN

Servicepakker, norgespakke, pakke i postkassen og rek sendinger skal adresseres med UiBs generelle postadresse slik:

Universitetet i Bergen
Institutt/avdeling
Att:`Navn på mottaker`
Postboks 7800
5020 Bergen

Bedriftspakker dør til dør og Express over natten skal adresseres slik:

Universitetet i Bergen
Institutt/avdeling
Att:`Navn på mottaker`
Gateadresse , etg , romnummer
Mobilnummer
Postnummer til gateadresse- Bergen