Hjem
Ansattsider

Sykkel VM og Universitetet i Bergen

16.-24. september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Dette vil ha konsekvenser for adkomst både til og fra arbeids- og studiested for ansatte og studenter ved UiB.

Logo for sykkel VM med teksten 2017 Road world championships
Foto/ill.:
Bergen 2017

Hovedinnhold

UiB oppfordrer alle ansatte og studenter til å sette seg inn i hvordan komme seg til og fra jobb og studiested i denne perioden. En generell anbefaling er å benytte kollektiv transport, gå eller sykle til og fra jobb – og beregn god tid!

Følg med på følgende nettsider, som blir løpende oppdatert frem mot arrangementet:

  • Trafikkavvikling: Informasjon fra arrangøren Bergen 2017: bergen2017.no
    Her finnes oversikt over hvilke veier som er stengt, blant annet i form av kart.
  • Kollektivtrafikk, Skyss: skyss.no/sykkel-vm
  • Kommunale tjenester (skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester med mer ) 
    Bergen kommune: bergen.kommune.no/sykkelvm

Bergen sentrum blir stengt for gjennomkjøring og innkjøring hele døgnet, alle dager. I hele perioden vil det gå busser inn til Bystasjonen fra alle bydeler. Bybanen vil også gå som normalt, men siste/første holdeplass blir Nonneseter/Bystasjonen. Haukeland universitetssykehus vil også bli utilgjengelig for privatbiler mellom klokken 08.30 – 19.00. En egen busslinje mellom Haukeland og Bergen busstasjon skal sikre at ansatte, pasienter og pårørende kommer seg til sykehusområdet.   

Vær oppmerksom på at biltrafikken også vil bli berørt dagene før og etter arrangementet.

Andre konsekvenser for UiBs aktivitet og drift

Vi oppfordrer til ikke å planlegge seminar, foredrag, konferanser eller andre større arrangement i perioden 16. – 24.september 2017. Det vil være store utfordringer knyttet til både transport inn og ut av sentrum, i tillegg til overnattingsmuligheter i hele Bergen.

UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra. Den enkelte ansatte må på forhånd avtale en slik løsning med sin nærmeste leder. Avtal også med nærmeste leder ved behov for økt fleksibilitet i arbeidstid i forbindelse med henting og levering av barn på skole/i barnehage.