Hjem
Ansattsider

Utbetaling uten faktura

Utbetalinger uten at vi har mottatt en inngående faktura

Hovedinnhold

Noen ganger må vi foreta utbetalinger selv om vi ikke har mottatt en faktura.
Dette gjelder utbetaling av tilskudd mm. til organisasjoner. Utbetaling til privatpersoner skal utbetales via SAP.

Universitetet i Bergen – Utbetalingsanmodning 2021 benyttes i slike tilfeller.

Skjemaet finner du ved å gå inn i portalen https://portal.uib.no Velg mappen Utbetaling uten faktura 

  • Skjemaet fylles ut elektronisk. Alle relevante felt for utbetalingsanmodning må fylles ut.
  • Forhåndsutfylte felt skal ikke endres
  • Bestillerreferanse (koststed) styrer hvor bilaget sendes (innkjøpergruppe)
  • Vedlegg som dokumenterer utbetalingsanmodning skal legges ved (maksimalt ett vedlegg kan legges ved)
  • Ansatte med rolle som Fagrekvirent, Innkjøper eller Prosjektøkonom kan sende utfylt skjema og vedlegg som PDF til PB-UiB@dfo.no 

DFØ vil verifisere bilaget snarest mulig og senest innen 48 timer.  Dersom utbetalingen er til en registrert leverandør, og skjema er korrekt utfylt, vil det gå direkte på flyt til innkjøpergruppe. Alternativt havner bilaget i manuell behandlingskø i Unit4 ERP.