Hjem
Ansattsider
Utbetalingsanmodning

Utbetaling uten faktura

Utbetalinger uten at vi har mottatt en inngående faktura

Hovedinnhold

Noen ganger må UiB foreta utbetalinger selv om UiB ikke har mottatt en faktura.
Dette gjelder utbetaling av tilskudd mm. til organisasjoner. Utbetaling til privatpersoner skal utbetales via SAP.

Universitetet i Bergen – Utbetalingsanmodning benyttes i slike tilfeller.

Skjemaet finner du ved å gå inn i portalen https://portal.uib.no Velg mappen Utbetaling uten faktura 

  • Skjemaet fylles ut elektronisk. Alle relevante felt for utbetalingsanmodning må fylles ut.
  • Forhåndsutfylte felt skal ikke endres
  • Manglende forfallsdato medfører 30 dagers betalingsfrist
  • Koststed styrer hvor bilaget sendes (innkjøpergruppe)
  • De med rolle som Fagrekvirent, Innkjøper eller Prosjektøkonom kan sende utfylt skjema som PDF til PB-UiB@dfo.no
  • Maksimalt ett vedlegg i epost som sendes DFØ. Vedlegg som dokumenterer utbetalingen, må inngå i samme PDF-fil som utbetalingsanmodningen (andre filformat, som Word, Excel, Epost etc. blir ikke lest).

 

DFØ vil verifisere bilaget snarest mulig og senest innen 48 timer.  Dersom utbetalingen er til en registrert leverandør, og skjema er korrekt utfylt, vil det gå direkte på flyt til innkjøpergruppe. Alternativt havner bilaget i manuell behandlingskø i Unit4 ERP.