Hjem
Ansattsider

Utbetaling uten faktura

Utbetalinger uten at vi har mottatt en inngående faktura

Noen ganger må vi foreta utbetalinger selv om vi ikke har mottatt en faktura.
Eksempelvis kan det være refusjon av utlegg (til "ikke ansatte" ved UiB), utbetaling av tilskudd, stipend mm.

Løsningen baserer seg på samme teknologi som elektronisk ompostering (E-omp).  

Utbetalingsbilag registreres i eget Excel-skjema som heter
UIB UTBETALING UTEN FAKTURA
Skjemaet finner du ved å gå inn i portalen, velg E-ompostering: https://portal.uib.no

Skjema fylles ut av økonomikonsulent og dokumentasjon på utbetaling vedlegges. 
Mottaker av betaling finnes ved oppslag mot leverandørregisteret i Basware IP.

Forutsatt at leverandør er opprettet, vil bilaget være tilgjengelig for attestant i Basware IP 30 – 60 minutter etter at det er laget.

Miniguide til utbetaling uten faktura
Leverandørregistrering/-oppretting