Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utbetalingsanmodning

Utbetaling uten faktura

Utbetalinger uten at vi har mottatt en inngående faktura

Main content

Noen ganger må vi foreta utbetalinger selv om vi ikke har mottatt en faktura.
Dette gjelder utbetaling av tilskudd mm. til organisasjoner. Utbetaling til privatpersoner skal utbetales via SAP.

Universitetet i Bergen – Utbetalingsanmodning benyttes i slike tilfeller.

Skjemaet finner du ved å gå inn i portalen https://portal.uib.no Velg mappen Utbetaling uten faktura 

  • Skjemaet fylles ut elektronisk. Alle relevante felt for utbetalingsanmodning må fylles ut.
  • Forhåndsutfylte felt skal ikke endres
  • Bestillerreferanse (koststed) styrer hvor bilaget sendes (innkjøpergruppe)
  • De med rolle som Fagrekvirent, Innkjøper eller Prosjektøkonom kan sende utfylt skjema som PDF til PB-UiB@dfo.no
  • Vedlegg som dokumenterer utbetalingen, må inngå i samme PDF-fil som utbetalingsanmodningen (maksimalt ett vedleegg i epost som sendes DFØ)

 

DFØ vil verifisere bilaget snarest mulig og senest innen 48 timer.  Dersom utbetalingen er til en registrert leverandør, og skjema er korrekt utfylt, vil det gå direkte på flyt til innkjøpergruppe. Alternativt havner bilaget i manuell behandlingskø i Unit4 ERP.