Hjem
Ansattsider

Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner

Vi veileder ledere, HR-personell og ansatte på områdene sykefravær, pleie-, opplæring- og omsorgspenger (syke barn) og foreldrepermisjoner. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Hovedinnhold

Teamet er et sentralt serviceteam for områdene sykefravær, pleie-, opplæring- og omsorgspenger (barn syk) og foreldrepermisjoner, med ansvar for behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV.