Hjem
Ansattsider

Serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner

Vi veileder ledere, HR-personell og ansatte på områdene sykefravær, pleie-, opplæring- og omsorgspenger (barn syk) og foreldrepermisjoner. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Hovedinnhold

Teamet er et sentralt serviceteam for områdene sykefravær, pleie-, opplæring- og omsorgspenger (barn syk) og foreldrepermisjoner, med ansvar for behandling og oppfølging av refusjoner fra NAV.

Hva gjør vi?

Teamet saksbehandler alle foreldrepermisjoner ved UiB.
Send melding til oss når du planlegger å søke om foreldrepermisjon. Logg inn på UiBhjelp og kontakt oss via "Mitt arbeidsforhold".
Ledere kan også ta kontakt på vegne av enheten når en ansatt skal planlegge permisjon.

  • Vi innkaller til møte hvor vi veileder ansatt og leder i forhold til regelverket før foreldrepermisjonen avtales.
  • Vi fyller ut søknad til NAV og UiB sammen med ansatt og følger saken til permisjonen er avsluttet.
  • Vi har en koordinerende rolle mellom ansatt, arbeidsgiver og NAV.

Teamet skal også sørge for føring av sykefravær (sykmelding, pleie-, opplæring- og omsorgspenger) ved hele UiB og oppfølging av Nav på refusjoner.