Hjem
Ansattsider
Sommerjobb ved Eia

Sommerjobber på UiB, Eiendomsavdelingen

Har du eller noen du kjenner lyst på en spennende sommerjobb ved UiB i år? Eiendomsavdeling v/ Drift søker nå etter sommervikarer for sommeren 2022.

Hovedinnhold

Periode: etter avtale, fortrinnsvis uke 26-32 (7 uker). Vennligst oppgi i søknaden om det er noen uker du ikke har anledning, vi ønsker at du kan jobbe minst 5 uker i denne perioden.

Arbeidstid: 7,5 timer per dag inkl. lunsj – fortrinnsvis 07.00-14.30.

Arbeidsoppgaver: Forefallende vedlikeholdsoppdrag på UiB's eiendommer, så som maling, rydding, plenklipping, ugressfjerning, spyling av grønske, fjerning av graffiti etc. - for det meste utomhus.

2 stillinger med spesielt ansvar for tilsyn og opprydding i undervisningsrom (UV-rom) og annet forefallende arbeid ved behov.

2 stillinger med spesielt ansvar for maling av markering på trappeneser i UiB-bygg som ledd i vårt arbeid med Universell Utforming.

2 stillinger som krever teknisk bakgrunn/interesse: registrering av teknisk utstyr i gjenbruksdatabase iht. UiBs miljøstrategi.

Ev. andre oppgaver som avdelingen har behov for å få gjennomført.

Nødvendig opplæring vil bli gitt og arbeidstøy utlevert.

Lønn: Timelønn som 1216 Driftsoperatør i lt. 25 (170,5 per time)

Krav: Min. 18 år, god helse og fysikk, pliktoppfyllende, selvstendig. Sertifikat for bil er en fordel. Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel.

Vi prioriterer etter følgende kriterier:

  • Søknad levert innen fristen
  • Må være fylt 18 år, sertifikat er en fordel
  • Må kunne jobbe mesteparten av perioden
  • Erfaring og referanser fra tidligere år hos oss eller tilsvarende arbeid
  • Tilknytning til UiB

Ved spørsmål kan seksjonssjef Drift Jan-Terje Nygaard kontaktes på e-post jtn@uib.no / mob 915 64 650

Søknad med CV sendes Eiendomsavdelingen på mail: post@eia.uib.no

Søknadsfrist: Søndag 8.mai 2022.