Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sommerjobb ved Eia

Sommerjobber på UiB, Eiendomsavdelingen

Har du eller noen du kjenner lyst på en spennende sommerjobb ved UiB i år? Eiendomsavdeling v/ Drift søker nå etter sommervikarer for sommeren 2024. Søknadsfrist er Søndag 5.mai 2024.

Main content

Periode: etter avtale, fortrinnsvis uke 26-32 (7 uker). Vennligst oppgi i søknaden om det er noen uker du ikke har anledning, vi aksepterer maks 1 uke fri i denne perioden.

Arbeidstid: 7,5 timer per dag – fortrinnsvis 07.00-14.30.

Arbeidsoppgaver: Forefallende vedlikeholdsoppdrag på UiB's eiendommer, så som maling, rydding, plenklipping, ugressfjerning, spyling av grønske, fjerning av graffiti etc. - for det meste utomhus.

2 stillinger med spesielt ansvar for tilsyn og opprydding i undervisningsrom (UV-rom), registrering av møbler i gjenbruksdatasen Loopfront og annet forefallende arbeid ved behov.

2 stillinger som krever teknisk bakgrunn/interesse: registrering av utgått belysning for utskifting til LED iht. UiBs miljøstrategi, samt teknisk utstyr i tilfluktsrom.

Ev. andre oppgaver som avdelingen har behov for å få gjennomført.

Nødvendig opplæring vil bli gitt og arbeidstøy utlevert.

Lønn: Timelønn som 1216 Driftsoperatør(ca. kr 239 per time)

Krav: Min. 18 år, god helse og fysikk, pliktoppfyllende, selvstendig. Sertifikat for bil er en fordel. Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel.

Vi prioriterer etter følgende kriterier:

  • Søknad levert innen fristen
  • Må være fylt 18 år, sertifikat er en fordel
  • Må kunne jobbe mesteparten av perioden
  • Erfaring og referanser fra tidligere år hos oss eller tilsvarende arbeid
  • Tilknytning til UiB

Ved spørsmål kan seksjonssjef Drift Jan-Terje Nygaard kontaktes på e-post jtn@uib.no / mob 915 64 650

Søknad med CV sendes Eiendomsavdelingen på mail: post@eia.uib.no

Søknadsfrist: Søndag 5.mai 2024.