Hjem
Ansattsider

SAFE brukerveiledninger

SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur) er en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, som bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene (Normen) og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger. I listen under finner du svaret på de mest vanlige spørsmålene om tjenesten. På denne siden vises informasjon fra UiBhjelp. Noen av lenkene kan kreve at du logger inn på UiBhjelp.

Hovedinnhold