Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

SAFE brukerveiledninger

SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur) er en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, som bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene (Normen) og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger. I listen under finner du svaret på de mest vanlige spørsmålene om tjenesten. På denne siden vises informasjon fra UiBhjelp. Noen av lenkene kan kreve at du logger inn på UiBhjelp.

Main content