Hjem
Ansattsider

Tilbud til ansatte fra UiBs internasjonale partnere

UiB er medlem i flere internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre, som har forskjellige tilbud til UiB-ansatte. Finn info om finansieringsmuligheter, kurstilbud, forskermobilitet, partnersøk, sampublisering og nettverksbygging her.

Hovedinnhold

Tilbud til ansatte fra UiBs medlemskap i internasjonale nettverk 

Worldwide Universities Network - WUN

 • Finansieringsmuligheter WUN Research Development Fund er et såkornmiddel fond for initiering av nye WUN forskningsprosjekter og etablering av interdisiplinære forskningsgrupper i tilknytning til de tematiske Global Challenge områdene. Midlene ble lyst ut i juli og har en intern UIB søknadsfrist 2. oktober 2022. Se her for mer informasjon. Hvert universitet kan fremsende tre søknader som ledes av en forsker fra vedkommende universitet. Det kan søkes om inntil £10.000 for ett år.
 • Forskerutveksling WUN Research Mobility Program er for utveksling av forskere mellom WUNs medlemsuniversitet. Vitenskapelige ansatte og yngre forskere kan søke reisemidler her og stipendiater kan søke her. Søknadsfrist er 1. desember.
 • Partnersøk og nettverksbygging WUN Hub er en database som forskere kan bruke til å opprette forskerprofil, og bruke til partnersøk og nettverksbygging. 
 • ​​Spørsmål kan sendes til rosa.nogueira@uib.no
   

Latin American Council of Social Sciences - CLACSO

 • Partnersøk/sampublisering UiB-forskere kan publisere sine publikasjoner, artikler, bokkapitler eller hele bøker på Clacso sitt forlag. Man kan laste opp egne publikasjoner i CLASCO sitt virtuelle bibliotek. 
 • Spørsmål om CLACSO kan sendes til hans.offerdal@uib.no
   

The University of the Arctic - UArctic 

International Science Council - ISC

Tilbud til ansatte fra UiBs medlemskap i internasjonale sentre

Inter-University Centre in Dubrovnik - IUC

 • Sampublisering - The IUC Working Paper Series Forskere som deltar på IUC-aktiviteter kvalifiserer til å publisere og sende inn artikkelen som ble presentert i IUC-aktiviteten.
 • Tilgjengelig infrastruktur Informasjon om møterom og gjesteleiligheter som er tilgjengelig for UiB-ansatte finner du her.  Spørsmål kan sendes til romana.medvidovic@caas.unizg.hr
 • Opplæring IUC holder digitale kurs for ph.d.-kandidater.
 • Spørsmål kan sendes til hans.offerdal@uib.no 
   

Peder Sather Center for Advanced Studies at the University of Berkeley

 • Forskningsopphold Det kan søkes om midler til forskningsopphold.
  Finansieringsmuligheter Peder Sather Grant lyses ut årlig. Neste frist er 1. juni 2023. For å søke må man ha en Principal Investigator (PI) fra UC Berkeley og en PI fra UiB. Midlene kan gå til aktiviteter som workshops, mini-konferanser, pilotstudier, PhD utveksling, forskningsopphold, datainnsamling og andre forskningsaktiviteter. Det kan søkes om inntil $25.000,-
  Eksterne finansieringskilder som kan sees i sammenheng Peder Sather Center er: NTPART, UTFORSK, Fulbright Norway og NORAM 
 • Partnersøk/sampublisering Prosjekter med Peder Sather Grant resulterer ofte i sampublikasjoner. Peder Sather Center kan også bistå i å finne relevante partnere ved UC Berkeley.
 • Spørsmål kan sendes til annette.servan@uib.no
   

Tilbud til ansatte fra UiBs medlemskap i Nordiske sentre

The Southern African-Nordic Centre - SANORD

The Nordic Centre in India - NCI

The Nordic Institute of Asian Studies - NIAS

 • Utviklingsprogram for Ph.d.- kandidater The Virtual SUPRA four week Programme: les mer om programmet og søknadsfrister her. For mer informasjon om programmet kan du kontakte supra@nias.ku.dk 
 • Gjesteforskeropphold Ph.d.-kandidater, yngre forskere og vitenskapelige ansatte kan bruke NIAS sitt infrastruktur i København (digitalt bibliotek, kontorplass og tilgang til et internasjonalt nettverk).  For spørsmål om gjesteforskeropphold kontakt info@nias.ku.dk
 • Sampublisering Flere yngre forskere og vitenskapelige ansatte har publisert med NIAS Press.
 • Spørsmål kan sendes til hans.offerdal@uib.no 
   

The Nordic Centre in China 

 • Finansieringsmuligheter Forskere kan søke om inntil EUR 10.000 i Seed Funding (posisjoneringsmidler) for å støtte nordiske og kinesiske forskere til å søke om eksternfinansiering til felles forskningsprosjekt.
 • Tilgjengelig infrastruktur Forskere har mulighet til å reservere kontorlokaler for lengre forskningsopphold og bruke senteret sine lokaler for å holde konferanser, seminarer og sosiale sammenkomster. UiBs forskere kan også søke om midler til å finansiere arrangement ved senteret.
 • Gjesteforskeropphold Ph.d.-kandidater, yngre forskere og vitenskapelige ansatte kan søke om midler for å finansiere gjesteforskeropphold. Se her for mer informasjon om søknadsprosess.
 • Spørsmål kan sendes til hans.offerdal@uib.no 

Tilbud til ansatte fra UiBs internasjonale samarbeidsprogram

UiB - Makerere samarbeidsprogram

 • Partnersøk/sampublisering Faglig koordinator på Makerere University, Dr. ronald.semyalo@gmail.com kan bistå UiB-forskere som ønsker en partner til en søknad om eksternfinansiering, eller til sampublisering.
 • Tilgjengelig infrastruktur UIB har kontorplasser og møterom på Makerere Universitet i Uganda, som UiB-ansatte kan benytte seg av. 
 • Spørsmål kan sendes til kristin.svartveit@uib.no
   

University of Washington og Memorial University of Newfoundland

 • Gjesteforskeropphold Vitenskapelige ansatte og dr. gradsstudenter i alle fagområder kan søke midler til å dekke reise, og utgifter til visum for et forskeropphold. Oppholdet kan benyttes til forskning, undervisning eller en kombinasjon etter avtale med mottakerinstitusjonen. Oppholdene er av ca. 10 uker hvis ikke annet avtales. Søker må ha et invitasjonsbrev fra mottakerinstitusjonen som skal legges ved søknaden.
 • Søknadsfrist 1. desember hvert år.
 • Sampublisering Kan inngå som en del av forskeroppholdet.
 • Spørsmål kan sendes til annette.servan@uib.no