Hjem
Ansattsider

Tilbud til ansatte fra UiBs nasjonale og internasjonale partnere

UiB er medlem i flere nasjonale og internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre, som har forskjellige tilbud til UiB-ansatte. Finn informasjon om muligheter for finansiering, kurs, mobilitet, og nettverksbygging her.

Hovedinnhold

Finansieringsmuligheter - Prosjekt og forskningsaktivitet

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet - UH-nett Vest

 • UH-nett Vest Forskere kan søke om inntil kr 200.000 til prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon i regionene. Det kan også søkes om intil kr 200.000 til prosjekter for å formidle forskningsbasert kunnskap.
 • Søknadsfrist: 15. oktober 2024. 
 • Kontaktperson: kristin.hansen@uib.no 


Peder Sather Center for Advanced Studies at the University of Berkeley

 • Peder Sather Grant Søker må ha en Principal Investigator (PI) fra UC Berkeley og en PI fra UiB. Det kan søkes om inntil $25.000 som kan brukes til aktiviteter som workshops, mini-konferanser, pilotstudier, datainnsamling og andre forskningsaktiviteter.
 • Søknadsfrist: 
 • Kontaktperson: silja.wessman@uib.no


MIT-University of Bergen Seed Fund

Finansieringsmuligheter - Mobilitet 

The University of the Arctic - UArctic 

 • North2North er et mobilitetsprogram som UiB forskere, administrativt ansatte og studenter kan søke midler for å besøke nettverks-partnere. UiB fremmer én søknad årlig for finansiering. Det kan søkes inntil kr 27.000. Søknadsbeløp er avhengig av reisemål og varighet av besøk hos n2n-partnere. 
 • Søknadsfrist: 
 • Kontaktperson: silja.wessman@uib.no


Peder Sather Center for Advanced Studies at the University of Berkeley

Stipend fra Det Norske Universitetssenter i Paris 

University of Washington og Memorial University of Newfoundland

 • UiBs vitenskapelige ansatte og dr. gradsstudenter kan søke om midler for å dekke reise- og visumutgifter for et gjesteforskeropphold. Oppholdet kan benyttes til forskning, undervisning eller en kombinasjon etter avtale med mottakerinstitusjonen. 
 • Løpende søknadsfrist.
 • Kontaktperson:silja.wessman@uib.no


The Nordic Centre in China 

 • Ph.d.-kandidater, yngre forskere og vitenskapelige ansatte kan søke om midler for å finansiere et gjesteforskeropphold. Les mer om søknadsprosessen her.
 • Løpende søknadsfrist.
 • Kontaktperson: kristin.svartveit@uib.no 


The Utrectht Network

Partnersøk og nettverksbygging

  The Utrectht Network

  • Nettverket har flere Task Forces der man samarbeider med ansatte fra nettverkets partneruniversitet innen ulike tematiske områder.
  • Kontaktperson: kristin.skogedal@uib.no

  The University of the Arctic - UArctic 

  Peder Sather Center for Advanced Studies at the University of Berkeley

  Latin American Council of Social Sciences - CLACSO

  • UiB-forskere kan publisere sine publikasjoner, artikler, bokkapitler eller hele bøker på Clacso sitt forlag. Man kan laste opp egne publikasjoner i CLASCO sitt virtuelle bibliotek. 
  • Kontaktperson: hans.offerdal@uib.no

  International Science Council - ISC

  • Medlemmer får muligheten til å utforme handlingsplanen for ISC og programmer, i tillegg til å delta i ISCs rådgivende komiteer og arbeidsgrupper om spesifikke emner.
  • Kommunikasjonsrådgivere/vitenskapsformidlere kan lære av hverandre, nettverke, og samarbeide om hvordan man kan formidle forskning til allmennheten. 
  • Kontaktperson: camilla.borrevik@uib.no

  The Nordic Centre in India - NCI

  UiB - Makerere samarbeidsprogram

  The Southern African-Nordic Centre - SANORD

  Infrastruktur og ressurser

  The Nordic Centre in China 

  Inter-University Centre in Dubrovnik - IUC

  • Informasjon om møterom og gjesteleiligheter som er tilgjengelig for UiB-ansatte finner du her.  
  • Kontaktperson: hans.offerdal@uib.no 

  The University of the Arctic - UArctic 

  UiB - Makerere samarbeidsprogram

  Arrangement og opplæring

  International Science Council - ISC

  Inter-University Centre in Dubrovnik - IUC

  • IUC holder digitale kurs for ph.d.-kandidater.
  • The IUC Working Paper Series Forskere som deltar på IUC-aktiviteter kvalifiserer til å publisere og sende inn artikkelen som ble presentert i IUC-aktiviteten.
  • Kontaktperson: hans.offerdal@uib.no 

  The University of the Arctic - UArctic 

  The Southern African-Nordic Centre - SANORD

  The Utrectht Network