Hjem
Ansattsider

Standardiserte tilbudsbrev

Maler for standardiserte tilbudsbrev for er tilgjengelig i ePhorte for utenlanske ansatte som skal starte arbeid i Norge.

Hovedinnhold

Det er utarbeidet felles maler for tilbudsbrev for fire ulike ansattgrupper, som er tilgjengelig i ePhorte:  

  • Vitenskapelig fast stilling - førsteamanuensis og professor
  • Vitenskapelig åremål - stipendiat og postdoktor
  • Tekniske, administrative 
  • Fast og midlertidig forsker 

Ved opprettelse av utgående brev i ePhorte:

  • Velg «Standardsbrev» i nedtrekkslisten for Kategori 
  • Velg «Tilbudsbrev, utenlandsk ansatt til Norge» i listen over mal-forslag
  • Følg stegene frem til brevmal for aktuell stilling

Hvis du lurer på hvordan malene for tilbudsbrev er satt opp og hvilke valg som ligger i brevene, kan du se på en forhåndsvisning (pdf).