Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Standardiserte tilbudsbrev

Maler for standardiserte tilbudsbrev for er tilgjengelig i ePhorte for utenlanske ansatte som skal starte arbeid i Norge.

Main content

Det er utarbeidet felles maler for tilbudsbrev for fire ulike ansattgrupper, som er tilgjengelig i ePhorte:  

  • Vitenskapelig fast stilling - førsteamanuensis og professor
  • Vitenskapelig åremål - stipendiat og postdoktor
  • Tekniske, administrative 
  • Fast og midlertidig forsker 

Ved opprettelse av utgående brev i ePhorte:

  • Velg «Standardsbrev» i nedtrekkslisten for Kategori 
  • Velg «Tilbudsbrev, utenlandsk ansatt til Norge» i listen over mal-forslag
  • Følg stegene frem til brevmal for aktuell stilling

Hvis du lurer på hvordan malene for tilbudsbrev er satt opp og hvilke valg som ligger i brevene, kan du se på en forhåndsvisning (pdf).