Hjem
Ansattsider
Oppdragskontrakt

Informasjon til oppdragstaker ved UiB

Informasjon til deg som skal ha kontrakt og motta honorar for oppdrag. Dette kan for eksempel være oppdrag som sensor, bedømmelse av søkere til stilling, kompetanseopprykk, eller doktorgradsavhandling og disputas.

Hovedinnhold

Hvorfor trenger du kontrakt? 

Alle som skal motta betaling for et oppdrag for Universitetet i Bergen (UiB) skal ha en gyldig kontrakt for perioden oppdraget utføres.   

Du som skal være oppdragstaker og motta honorar vil få tilsendt en oppdragskontrakt. Kontrakten skal være signert før oppdraget starter for at honorar kan utbetales etter oppdraget er utført.   

Hvordan signere kontrakt?

Du vil motta en epost fra: no-reply@dfo.no med lenke til kontrakten, som du skal signere. Dersom du ikke finner e-posten i innboksen bør du sjekke søppel- eller spamfilteret. 

Veiledning: Signere arbeidskontrakt (dfo.no)

Det er viktig at du legger inn riktige opplysninger og korrigerer feil. Merk at kontrakten oppgir en øvre ramme for oppdraget. 

Når får du betalt?

Du vil få utbetalt honorar etter størrelsen på oppdraget som ble utført. Du får normalt utbetalt honorar innen én måned etter sluttdato som er oppgitt i kontrakten. 

Lønnslipp blir tilgjengelig i DFØ-appen og i Betalmeg-løsningen.

Hvordan levere reiseregning?

Dersom du skal levere reiseregning for reise i forbindelse med oppdraget, må du huske å registrere reiseregningen snarest mulig etter reisens slutt.

Reiseregning registreres i Betalmeg-løsningen.
Veiledning: Reiseregning (veiledning for ikke-ansatte)

Hvem kontakter du ved spørsmål?

  • Har du spørsmål om oppdraget? Henvend deg til din kontaktperson ved fakultet/institutt (se tilsendt e-post for oppdraget)
  • Har du problemer med signering av kontrakt? Kontakt: post.toa@uib.no
    • Husk å oppgi fakultet/institutt 
  • Har du spørsmål om utbetaling? Kontakt: post.toa@uib.no 
    • Husk å oppgi fakultet/institutt