Hjem
Ansattsider
Karriere

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025

**UTLYSNINGEN ER NÅ STENGT** Det sjette Momentumprogrammet lyses ut med søknadsfrist 22. mars 2024 kl. 17.00. Informasjon om vilkår for opptak, søknadsprosessen og deltakelse i programmet finner du i utlysningen på denne siden.

Hovedinnhold

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre UiB-forskere som ønsker en akademisk karriere. 

Vennligst les nøye gjennom utlysningen før du søker.

Seminarprogrammet

Momentumprogrammet omfatter fem seminarer mellom august 2024 og juni 2025. Formålet med programmet er å styrke deltagernes karriereutvikling. Programmets målsetninger er å:

 1. tilby ressurser, opplæring og råd som støtter deltagernes strategiske karriereplanlegging og -utvikling mot å bli mer uavhengige forskere/forskningsledere
 2. støtte deltagerne til å skrive og sende inn konkurransedyktige søknader til ulike nasjonale og internasjonale finansieringskilder
 3. fasilitere utvikling av deltagernes profesjonelle nettverk
 4. fasilitere og promotere utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB

Samlingene er strukturert rundt nøkkelkategoriene karriereutvikling og eksternfinansiering, og de fem seminarene omhandler forskningskvalitet, virkninger og effekter, forskningsledelse og gjennomføring, internasjonalisering og søknadsskriving.

Det er obligatorisk å delta på alle seminarene. Unntak vil kun gjøres på bakgrunn av lovfestede permisjoner og sykdom.

Momentumstipend og veiledning

I tillegg til opplæring vil deltagerne disponere NOK 100 000,- i driftsmidler. Midlene skal benyttes til mentor, reiser, nettverksbygging, forskningsopphold, workshops og andre aktiviteter knyttet til karriereutvikling.

Mentorordning

Av driftsmidlene kan NOK 50 000,- brukes til honorar til en internasjonal akademisk mentor for å støtte og styrke karriereutviklingen. Fakultetene og/eller institutt/senter har ansvar for å bistå deltagerne med å finne en egnet mentor. Det er ikke obligatorisk å bruke en mentor.

Hvem kan søke?

Ansatte ved UiB i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet. Følgende søknadskriterier er satt:  

 • Kandidatene bør normalt være ansatt minst 80 % ved UiB.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet i august 2024.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks (6) år siden avlagt ph.d.-grad ved oppstarten av programmet i august 2024. Det vil kunne bli gitt fratrekk for lovfestede permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykefravær.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet må ha planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.    

Søknadsprosess

Hvis du ønsker å søke sender du inn det elektroniske søknadsskjemaet. Sammen med søknaden skal det lastes opp følgende tilleggsdokumenter*: 

 • motivasjonsbrev, inkludert omtale av planer om å søke eksternfinansiering (maksimum 2 sider)
 • akademisk CV
 • kort anbefalingsbrev fra faglig ledelse ved søkerens avdeling, institutt eller forskningssenter (maksimum 1 side)

Søknaden må være sendt innen 22. mars 2024, kl. 17.00.

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen, stipend, seminarer eller veiledning kan du ta kontakt med Cecilie Nordbotten eller Ingunn Voster ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

*Søknadsdokumentene kan skrives på engelsk eller norsk/skandinaviske språk.

Vilkår for opptak og deltakelse

Fakultetene er ansvarlig for evaluering og utvelging av sine kandidater.

Det er obligatorisk for kandidater som tas opp i programmet å delta på alle seminarene. Unntak vil kun gjøres på bakgrunn av lovfestede permisjoner og sykdom.

Kandidater som tas opp i programmet vil bli bedt om å begynne arbeidet med karriereutviklingsplan og planleggingen av hvordan de ønsker å bruke stipendet, inkludert hvorvidt de ønsker å jobbe med en mentor, i forkant av første seminar.