Hjem

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren. Les mer om avdelingen her. 

Kontakt: post@fa.uib.no 

Vi er i Jekteviksbakken 31 - Juss II.

Fasade med EU-flagg i forgrunn

UiBs Brussel-kontor

Brussel-kontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.
Forskningstrategi
Bilde som viser forskere ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Forskning

UiB skal utvikle flere fremragende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.