Hjem

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren. Les mer om avdelingen her. 

Kontakt: post@fa.uib.no 

Vi er i Jekteviksbakken 31 - Juss II.

Nyhet
Bjarne Hansen og Gerd Kvale

Nasjonal innovasjonspris til bergensforskarar

Bjarne Hansen og Gerd Kvale får den prestisjetunge innovasjonsprisen til Forskingsrådet.

Innovasjon
Leif Ove Larsen

Stor interesse for SFI-oppstart

- Det krev ein spesiell motivasjon for å drive fram ein SFI. Ein SFF er ein tur i parken i forhold, sa Leif Ove Larsen under møtet som set i gang arbeidet med å førebu seg til neste SFI-runde. Men sjølv om det er krevjande var det stor interesse for å få eit senter for forskingsdriven innovasjon.

Fasade med EU-flagg i forgrunn

UiBs Brussel-kontor

Brussel-kontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.
Forskningstrategi
Bilde som viser forskere ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Forskning

UiB skal utvikle flere fremragende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.