Hjem

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Jekteviken 31 - Juss II

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse knyttet til universitetets kjerneoppgaver innen søknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder, kontraktsoppfølging av forsknings- og innovasjonsprosjekter og tilrettelegger for universitetets satsninger på fremragende forskning, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalisering og bærekraft.

Vi er i Jekteviksbakken 31 - Juss II.