Hjem

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren. Les mer om avdelingen her. 

Kontakt: post@fa.uib.no 

Vi har kontor i Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen https://www.uib.no/en/about/79263/campus-map

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)

Innovasjon
Leif Ove Larsen

Stor interesse for SFI-oppstart

- Det krev ein spesiell motivasjon for å drive fram ein SFI. Ein SFF er ein tur i parken i forhold, sa Leif Ove Larsen under møtet som set i gang arbeidet med å førebu seg til neste SFI-runde. Men sjølv om det er krevjande var det stor interesse for å få eit senter for forskingsdriven innovasjon.

UiBs internasjonale nettverk
Fasade med EU-flagg i forgrunn

UiBs Brussel-kontor

Brussel-kontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.
Utlysning | Ukrainett+
Ukrainett

Såkornsmidler til utvikling av forskningsprosjekter med fokus på Ukraina

Ukrainett+prosjektet (2024–2026) utlyser såkornsmidler til prosjekter med norske og ukrainske forskere og institusjoner. Neste søknadsfrist blir i november-desember 2024.