Hjem
Ansattsider
Velferdstilbud

Kor

KORFUH er et blandakor for universitets- og høgskoleansatte som består av ca. 30 medlemmer.

Hovedinnhold

Koret KORFUH ble etablert i 2001 og startet som et personalkor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Etter kort tid ble også ansatte ved Universitetet i Bergen og Handelshøgskolen invitert til å bli med. Siden den gang har koret vært sammensatt av omtrent like stor andel deltakere fra HVL og UiB. Antallet kormedlemmer ligger rundt 30 medlemmer. 

Trine Daviknes er korets dirigent.

Gjennom årene har koret gjennomført en rekke konserter både nasjonalt og internasjonalt. Årets høydepunkt er den årlige julekonserten, som tradisjonelt avholdes i en av byens kirker. Julekonserten blir ofte arrangert i samarbeid med andre kor, og inneholder også bidrag fra innleide profesjonelle musikere. Videre deltar koret ofte på fellesarrangement i regi av Norges Korforbund Hordaland.

Koret har vært på flere utenlandsreiser til f.eks Krakow, Edinburgh, Riga og Barcelona for å gjennomføre konserter der, gjerne sammen med samarbeidende institusjoner lokalt.

Korøving foregår hver tirsdag kl. 16.30 – 18.30 i HVL sine lokaler på Campus Kronstad. Studenter på musikklinjen har ofte samarbeidet med koret, både ved at de har fått øve seg som dirigenter, og ved felles konsert/korkafè. 

Å synge i kor er 'livsbejaende', stimulerende og sosialt. Det er også helsebringende. En kan være sliten etter en lang dag, og så kommer en på korøving og opplever at en blir opplagt og glad av å synge sammen. 

Det at medlemmene betaler kontingent på kr. 1500 pr semester for å få møte til øving hver uke, sier sitt om at dette betyr mye for kormedlemmene.