Hjem
Ansattsider

Tildelingsbrevet

Kunnskapsdepartementet sender tildelingsbrev med orientering om neste års budsjettrammer og andre forutsetninger som inngår i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Hovedinnhold

UiBs tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2021.

Styret skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.