Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tildelingsbrevet

Kunnskapsdepartementet sender tildelingsbrev med orientering om neste års budsjettrammer og andre forutsetninger som inngår i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Main content

UiBs tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2021.

Styret skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.