Hjem
Ansattsider

Transport og materielltjenester

Informasjon om transport- og materielltjenester.

Hovedinnhold

Transportenheten (TPS) ved Eiendomsavdelingen utfører mindre flytteoppdrag, transportoppdrag, demonteringer av enkelt møblement, gir råd i større flytteprosesser.

Prioriterte arbeidsområder:

 • Flytting av 1- 2 personer. (Til flytting av større grupper brukes ekstern samarbeidspartner)
 • Transport av enkelt gods internt på campus.
 • Justeringer og demonteringer av kontormøbler.
 • Eksamenskjøring vha. egen sjåfør eller campusbuss.
 • Skifte av enkelte kontormøbler og hyller.
 • Utlån og transport av bord og stoler til diverse arrangement.
 • Utlån og transport av talerstol

Alle forespørsler meldes via behovsmeldingen Lydia.

Grunnet planlegging av oppdrag fra dag til dag, må oppdrag være meldt inn minst 24 timer FØR det ønskes utført.

Flytting og lagerhold:

 • Transportseksjonen koordinerer, planlegger og gjennomfører flyttinger.
 • Flyttinger av større grupper MÅ planlegges i god tid.
 • Vi er behjelpelig med å fjerne og demontere inventar og møblerVi har et begrenset lager med kontormøbler og utstyr.
 • Våre materiellteam kan være behjelpelig med montering av veggfaste hylleseksjoner der dette systemet finnes fra før Send gjerne en forespørsel om materiell.
 • Bygg avfall, flytte avfall, samt annet avfall ifm. flytteprosesser  er brukernes eget ansvar å få brakt til dertil egnet sted. Spesialavfall skal avhendes på korrekt måte av brukerne, UiBs rutiner for dette skal følges.

Andre transportoppdrag kan bestilles via Lydia

 • Ved behov kan vi utføre spesielle transportoppdrag, eller viderebefordre kontakt for alle enheter ved UIB.
 • Vi kan koordinere spesial forsendelser som større gods og varekjøringer via vår rammeavtalepartner eller via Posten Norge AS

Eksamenskjøring:

 • Brukere kan via behovsmeldingen bestille henting og tilkjøring av eksamenspapirer og besvarelse. Fristen på bestillingen er minimum ett døgn.

Anskaffelse og montering av kontormøbler og lagerhyller:

 • Alle nyanskaffelser av møbler skal gjøres via rammeavtalepartnere og da med montering inkludert.
 • TPS sine materiellteam er ikke ansvarlig for denne type montering.