Hjem
Ansattsider

Planlegge kommunikasjon

Tips og råd til hvordan planlegge kommunikasjonsaktiviteter.

Hovedinnhold

Når du skal gjennomføre et prosjekt eller et arrangement, handler det ofte om å nå en målgruppe med informasjon, få dem til å forstå et budskap, og kanskje til å handle på en bestemt måte. Tenk derfor på kommunikasjonsbehov og ideer til tiltak så tidlig som mulig i prosjektet.

I større prosjekt er disse stikkordene viktige å ta med i planleggingen av kommunikasjonstiltak:

Last ned mal for kommunikasjonsplan (word)

Målet med en kommunikasjonsplan er å definere mål, målgrupper og budskap. Det er også viktig å lage en konkret tiltaksplan som lister opp de kommunikasjonsaktivitetene man ønsker å gjennomføre. Tiltakene bør ha en tidsfrist og ansvar for gjennomføring bør fordeles.

Skal du arrangere et seminar eller konferanse?

Her finner du mer generelle ressurser som kan være nyttige i planleggingsprosessen slik at du vet hva du skal og bør være oppmerksom på underveis; både i forkant, på selve konferansedagen og i etterkant.