Hjem
Ansattsider

Arealer

Arealtjenester, internhusleie, flyttekontakt, arealstrategi, arealkoordinatorer.

Hovedinnhold

Enhet for arealforvaltning skal ivareta Eiendomsavdelingens arealtjenester og oppgaver innenfor arealkoordinering.

Arbeidsoppgavene består bl.a. i:

  • oppfølging av interne og eksterne leietakere
  • oppfølging av det enkelte fakultet og administrative enheter i arealspørsmål
  • kommunikasjon med brukermiljø i bygge- og ombyggingsprosjekt
  • flyttekontakt for brukermiljø i flytteprosesser, herunder bistå med informasjon og koordinering av aktiviteter 
  • delta i arbeidet med en overordnet arealstrategi for UiB
  • delta i arbeidet med oppfølging av ordningen med internhusleie
  • delta i arbeidet med å utarbeide saksforelegg for styret og universitetsledelsen i arealsaker
  • koordinering og oppfølging av oppgaver knyttet til universell utforming
  • andre oppgaver knyttet til arealforvaltning

Mer utfyllende informasjon om internhusleie.